Contact

Informatie over lopende of nieuwe activiteiten
Berber van der Krieke
06 – 1032 3258
berber@sportfryslan.nl
voasgroepen@gmail.com

De contributie verschilt per activiteit en sportgroep.

Correspondentie
VOAS Friesland p.a. Sport Fryslân
Postadres: Postbus 178, 8440 AD Heerenveen
Bezoekadres: De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen

Banknummer NL93 INGB 0008 1121 05
KvK-nummer 01081736