Home

In 1998 werd in Friesland een nieuwe vereniging opgericht onder de naam Vereniging Ontwikkeling Aangepast Sporten Friesland (VOAS-Friesland). De VOAS heeft als doel het bevorderen en beoefenen van sporten en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening.

De vereniging vangt ‘losse’ sport- en beweeggroepen op, die geen onderdak vinden bij een reguliere vereniging. Zo is er bestaansrecht voor deze kleine sportgroepen voor mensen met een handicap of aandoening. Deze unieke groepen zorgen ervoor dat ook deze sporters op eigen niveau sportief kunnen bewegen en meedoen aan de samenleving.

De sport draagt bij aan een beter welzijn en het leren kennen van andere mensen. Bovendien is het lotgenotencontact een meerwaarde voor de sporters in deze groepen voor aangepast sporten.